Regulamin

REGULAMIN OBIEKTU FORREST 
 • Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00.
 • Nocleg wynajmuje się po uregulowaniu zapłaty z góry przelewem, gotówką, kartą płatniczą bądź kartą kredytową. W przypadku wybrania "Oferty zwrotnej"  możesz anulować rezerwację bezpłatnie do 14 dni przed dniem przyjazdu i otrzymać całkowity zwrot wpłaconej kwoty. Po tym terminie zwrot wpłaconej kwoty nie będzie możliwy.
 • W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godz. 23:00 do godz. 9:00 rano. W tym czasie nie mogą przebywać na terenie obiektu osoby niezameldowane.
 • Zachowanie gości obiektu oraz osób trzecich nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Forrest Apartments może odmówić dalszego pobytu osobie, która narusza tą zasadę, nawet w trakcie trwania doby hotelowej, nie zwracając kosztów poniesionych za pobyt.
 • Prosimy o nieudostępnianie osobom trzecim otrzymanego kodu lub karty do drzwi. Udostępnienie w/w kodu lub karty jest równoznaczne z wzięciem odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone przez te osoby na terenie obiektu. Każdorazowe użycie kodu lub karty jest rejestrowane, a na terenie obiektu zainstalowany jest monitoring.
 • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w obiekcie grzałek i innych podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia obiektu.
 • Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Palenie papierosów w budynku podlega karze 500zł na pokrycie kosztów związanych z interwencją straży pożarnej, bądź szczególnego prania i usuwania zapachu tytoniu z poduszek, kołder, firan oraz kosztów długotrwałego wietrzenia pomieszczeń. 
 • Gość obiektu ponosi materialną odpowiedzialność za wyrządzone uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń znajdujących się na jego terenie. W przypadku zagubienia karty zbliżeniowej do apartamentów Forrest Apartments pobierze opłatę dodatkową w wysokości 50 zł.
 • Jakiekolwiek usterki prosimy zgłaszać w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia oznacza  brak zastanych usterek i zniszczeń. 
 • Forrest Apartments nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w apartamentach, pokojach, łazienkach, korytarzach oraz w aneksach kuchennych. 
 • Uprasza się o zachowanie porządku i czystości w obiekcie, szczególnie w pomieszczeniach wspólnych
 • W przypadku skrócenia pobytu nie zwracamy opłat wniesionych za dobę noclegową.
 • Nie odpowiadamy za awarie i ich skutki, które nie są zależne od nas. 
 • W trosce o godny wypoczynek innych rezerwujących, w przypadku rezerwacji na wyjazdy tzw. wieczory kawalerskie i panieńskie, obiekt zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji zwrotnej w wysokości 500 zł celem zabezpieczenia szkód i niedogodności dla innych gości w trakcie pobytu. 
 • Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 • Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.
 • Dane firmowe operatora obiektu: Forrest sp.z o.o., ul. Spichrzowa 13, 80-750 Gdańsk, NIP: 583-33-73-785, REGON: 384593502, KRS: 0000807910
 
\